FICA  Capoeira Angola Stockholm

1987 arrangerade Stockholms Capoeira Förening en kurs i capoeira första gången. Genom åren har föreningen sedan varit initiativtagare till flera mästares delaktighet i Sverige och bildandet av klubbar i Sverige.

Föreningens grundare Treinel Onça (Åsa Gustavii) har tränat capoeira i 20 år och rest främst i Tyskland, Brasilien och USA för att lära sig konsten. I sju år tränade hon den moderna stilen. Efter en resa till Bahia 1993 och ett möte med Mestre Joao Pequeno på Centro Esportivo de Capoeira Angola valde hon dock att helt ägna sig åt den traditionella formen, Capoeira Angola. Hon har som drivkraft att skapa och erbjuda mötesplaster för alla, oberoende av ålder eller annan kategorisering, och med rytm, ritual och respekt återta uråldriga umgängesformer.

Sedan 2003 är Treinel Onça och gruppen knuten till Mestre Cobra Mansa, Fundacao Internacional Capoeira Angola, FICA. Två gånger per år besöker han gruppen för att undervisa och vägleda. Eleverna i sin tur besöker regelbundet mästaren i Brasilien för att träna och delta i verksamhet. Regelbundet arrangeras internationella seminarier mellan ungdomar från hela världen.

FICA Stockholm arbetar för ett kulturellt utbyte mellan Sverige och Brasilien och driver därför Hoppa som katten! som är ett ungdomsutbyte och informationsprojekt som uppmärksammar utsatta unga människor boende i storstäders ytterkanter. Hoppa som katten! har som huvudsyfte att medvetandegöra barn och ungdomar, med capoeira som metod, för att lyfta självkänsla och dignitet och skapa en miljö som fokuserar på möjligheter i stället för på problem.