Vad är Capoeira

Capoeira Angola är en dansant kamp, ett lekfullt sparrande med stil, sans, flexibilitet och strategi. Fötter upp i luften, ett svepande ben, ett leende, en grimas och glimten i ögat. Humor, allvar, strid och lek samverkar i ett flöde av rörelser och smyckade pauser som ackompanjeras av rytm och körsång.

Spelet har sitt ursprung bland afrikanska slavars ritualer i Brasilien under kolonialtiden. Företeelsen blev en symbol för frihetskampen och då den förbjöds av myndigheterna skapades en strid maskerad med musik, dans och sång.

Capoeira är en atletisk och musikalisk ritual men också ett redskap för kreativa grupprocesser där individen ställs i centrum. Konstformen berör historia, tradition, musikalitet, socialisering och atletisk träning.