Rytm mot Rasism

- ett kulturellt ungdomsutbyte mellan Brasilien och Sverige.

Vi vill uppmärksamma unga människors levnadsförhållanden i storstäders ytterområden. Målet är att medvetandegöra unga med uttrycksmedlet och traditionen capoeira som huvudsakliga redskap för att skapa en meningsfull tillvaro där möjligheter istället för problem förstärks.

Vi samarbetar främst med två organisationer i förorter till Salvador; unga capoeirister i Massaranduba och ett kultur- och utbildningscenter i Coutos. Ledare ur dessa organisationer besöker Sverige flera gånger per år och svenska deltagare åker regelbundet till Brasilien för att besöka dem.

 

Aktiviteter i capoeira innebär för deltagarna inte bara träning i själva idrotten utan även pedagogiska program i form av dans, rytm & sång, föräldrasamverkan genom knytkalas, informationsspridning om ungas levnadsförhållanden i världen, generationsöverskridande, hantverk, fotografering, tröjtryck, resor, läger, nätverksbildande, historie- och språkstudier etc.